Mapy, plany, szkice sytuacyjne

WARSZAWA 2-3 VI 1979

Trasa przejazdu Papieża na terenie Warszawy (z podziałem miasta na sektory oznakowane), IPN BU 811/2, s. 119

 • Trasa przejazdu Papieża na terenie Warszawy, IPN BU 0811/2, s.119
  Trasa przejazdu Papieża na terenie Warszawy, IPN BU 0811/2, s.119

 

Schemat wykorzystania TV Użytkowej w operacji "Lato 79" na potrzeby KSMO Warszawa, IPN BU 0811/15, s. 78

 

 • Schemat wykorzystania TV na potrzeby KSMO Warszawa, IPN BU 811/15, s. 78
  Schemat wykorzystania TV na potrzeby KSMO Warszawa, IPN BU 811/15, s. 78

Plany sytuacyjne dot. wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14

 

 • Plan sytuacyjny PKiN podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 45
  Plan sytuacyjny PKiN podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 45
 • Plan sytuacyjny Placu Krasińskich podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 46
  Plan sytuacyjny Placu Krasińskich podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 46
 • Plan sytuacyjny Teatru Wielkiego i Pomnika "Nike" podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 47
  Plan sytuacyjny Teatru Wielkiego i Pomnika "Nike" podczas wizyty Papieża w Warszawie, IPN BU 0811/14, s. 47