Grafiki, ulotki z oddziałów i delegatur terenowych IPN

SIEDLCE (Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie)

  • Kopia ulotki dot. propagowania kampanii trzeźwości w związku z przyjazdem Papieża - Zał. do informacji z 14 V 1979 r. nt. przygotowań kościelnych diecezji siedleckiej, IPN Lu 0426/148, s. 20
    Kopia ulotki dot. propagowania kampanii trzeźwości w związku z przyjazdem Papieża - Zał. do informacji z 14 V 1979 r. nt. przygotowań kościelnych diecezji siedleckiej, IPN Lu 0426/148, s. 20

RADOM (Materiały z zasobu Delegatury IPN w Radomiu)

  • Ulotka dot. rekolekcji akademickich 18-21 III 1979 r. w Radomiu (Sprawa Operacyjna krypt. "Pigmalion), IPN Ra 08/1070 t.1, s.191
    Ulotka dot. rekolekcji akademickich 18-21 III 1979 r. w Radomiu (Sprawa Operacyjna krypt. "Pigmalion), IPN Ra 08/1070 t.1, s.191

Rejonizacja diecezji wg. miejsc pobytu Papieża Jana Pawła II

  • Rejonizacja diecezji według miejsc pobytu Papieża, IPN BU 0811/14, s.137
    Rejonizacja diecezji według miejsc pobytu Papieża, IPN BU 0811/14, s.137