LUBLIN

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie

Materiały ze spraw prowadzonych przez Wydział IV [zwalczanie "antysocjalistycznej" działalności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych] KWMO w Siedlcach w ramach operacji krypt. Lato-79

 • Wytyczne z dn. 19 IV 1979 r. Dyrektora Departamentu IV MSW dla wydziałów KWMO w związku z wizytą Papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN Lu 0426/146, s.3-12 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  Wytyczne z dn. 19 IV 1979 r. Dyrektora Departamentu IV MSW dla wydziałów KWMO w związku z wizytą Papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN Lu 0426/146, s.3-12 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
 • Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z dn. 23 IV 1979 r. z zapytaniem dot. ilości osób z danej parafii wybierających się na spotkanie z Papieżem na Jasnej Górze, IPN Lu 0426/148, s. 21 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z dn. 23 IV 1979 r. z zapytaniem dot. ilości osób z danej parafii wybierających się na spotkanie z Papieżem na Jasnej Górze, IPN Lu 0426/148, s. 21 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
 • Plan przedsięwzięć operacyjnych KWMO w Siedlcach w związku z operacją „Lato-79” z 18 V 1979 r., IPN Lu 0426/147, s.4-13 (cały dokument w załączonym pliku. pdf)
  Plan przedsięwzięć operacyjnych KWMO w Siedlcach w związku z operacją „Lato-79” z 18 V 1979 r., IPN Lu 0426/147, s.4-13 (cały dokument w załączonym pliku. pdf)
 • Notatka Wydziału IV KWMO w Siedlcach ze spotkania z tajnym współpracownikiem ps. Bernard z dn. 28 V 1979 r. dot. m.in. inwigilacji ks. Karpika w związku z przygotowaniami do pielgrzymki papieskiej, IPN Lu 0429/169 s.241-242 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  Notatka Wydziału IV KWMO w Siedlcach ze spotkania z tajnym współpracownikiem ps. Bernard z dn. 28 V 1979 r. dot. m.in. inwigilacji ks. Karpika w związku z przygotowaniami do pielgrzymki papieskiej, IPN Lu 0429/169 s.241-242 (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
 • Informacja Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach z dn. 31 V 1979 r. o sytuacji i nastrojach społeczeństwa województwa siedleckiego w okresie od 26 do 31 V 1979 r. w związku z wizytą Papieża, IPN Lu 0426/148, s. 117-123 (cały dokument w załączonym plilu .pdf)
  Informacja Komendanta Wojewódzkiego MO w Siedlcach z dn. 31 V 1979 r. o sytuacji i nastrojach społeczeństwa województwa siedleckiego w okresie od 26 do 31 V 1979 r. w związku z wizytą Papieża, IPN Lu 0426/148, s. 117-123 (cały dokument w załączonym plilu .pdf)
 • Meldunek do naczelnika Wydziału IV Departamentu MSW z dn. 3 VI 1979 r. dot. udziału wiernych z diecezji siedleckiej w uroczystościach z udziałem Papieża Jana Pawła II w Warszawie, IPN Lu 0256/148, s.134-137 ( cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  Meldunek do naczelnika Wydziału IV Departamentu MSW z dn. 3 VI 1979 r. dot. udziału wiernych z diecezji siedleckiej w uroczystościach z udziałem Papieża Jana Pawła II w Warszawie, IPN Lu 0256/148, s.134-137 ( cały dokument w załączonym pliku .pdf)