LUBLIN

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie

Materiały ze spraw prowadzonych przez Wydział IV [zwalczanie "antysocjalistycznej" działalności Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych] KWMO w Siedlcach w ramach operacji krypt. Lato-79