RADOM

Przykładowe materiały z zasobu Delegatury IPN w Radomiu

Sprawa Operacyjna krypt. "Pigmalion", IPN Ra 08/1070 t.1-2

Plan działań operacyjno-profilaktycznych Wydziału IV KWMO w Radomiu w okresie od 28 IV do 11 V 1979 r.

 

 

Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 IV 1979 r. ws. utworzenia nieetatowych Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej centralnego porządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”,