RADOM

Przykładowe materiały z zasobu Delegatury IPN w Radomiu

Sprawa Operacyjna krypt. "Pigmalion", IPN Ra 08/1070 t.1-2

 • Informacja agenturalna TW ps. "Bogdan" nr 15/79 z dn. 26 V 1979 r. dot. spotkania u ks. Domagały dotyczącego zbliżającej się pielgrzymki papieskiej, IPN Ra 08/1070 t.2, s.64
  Informacja agenturalna TW ps. "Bogdan" nr 15/79 z dn. 26 V 1979 r. dot. spotkania u ks. Domagały dotyczącego zbliżającej się pielgrzymki papieskiej, IPN Ra 08/1070 t.2, s.64
 • Informacja agenturalna TW ps. „Piotr” nr 15/79 z dn. 28 V 1979 r. dot. spotkania u ks. Domagały dotyczącego zbliżającej się pielgrzymki papieskiej, IPN Ra 08/1070 t.2, s.65-66, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja agenturalna TW ps. „Piotr” nr 15/79 z dn. 28 V 1979 r. dot. spotkania u ks. Domagały dotyczącego zbliżającej się pielgrzymki papieskiej, IPN Ra 08/1070 t.2, s.65-66, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja agenturalna TW ps. „Piotr” nr 17/79 z dn. 4 VI 1979 r. dot. przebiegu pielgrzymki papieskiej w Warszawie, IPN Ra 08/1070 t.2, s.69-70, cały dokument w ząłączonym pliku .pdf
  Informacja agenturalna TW ps. „Piotr” nr 17/79 z dn. 4 VI 1979 r. dot. przebiegu pielgrzymki papieskiej w Warszawie, IPN Ra 08/1070 t.2, s.69-70, cały dokument w ząłączonym pliku .pdf

Plan działań operacyjno-profilaktycznych Wydziału IV KWMO w Radomiu w okresie od 28 IV do 11 V 1979 r.

 

 • Plan działań operacyjno-profilaktycznych Wydziału IV KWMO w Radomiu w okresie od 28 IV do 11 V 1979 r., dokument z 26 IV 1979 r., IPN Ra 178/14, s.28, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan działań operacyjno-profilaktycznych Wydziału IV KWMO w Radomiu w okresie od 28 IV do 11 V 1979 r., dokument z 26 IV 1979 r., IPN Ra 178/14, s.28, cały dokument w załączonym pliku .pdf

 

Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 IV 1979 r. ws. utworzenia nieetatowych Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej centralnego porządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”,

 • Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 IV 1979 r. ws. utworzenia nieetatowych Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej centralnego porządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”, IPN Ra 178/48 t.8, s.20-25v
  Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21 IV 1979 r. ws. utworzenia nieetatowych Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej centralnego porządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”, IPN Ra 178/48 t.8, s.20-25v