Fotografie z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku dot. wizyty Jana Pawła II w Warszawie w dniach 2-3 VI 1979r. Kolekcja: Jan Beszta-Borowski.

IPN Bi 625/3, IPN Bi 625/39