BIAŁYSTOK

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku

IPN Bi 066/283 - Dokumentacja Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Olsztynie dotycząca zabezpieczenia uroczystości państwowych w latach 1978-1987

 
IPN Bi 085/226 - Fragment teczki pracy tajnego współpracownika ps. Jurek zawierająca informację TW z dn. 17 V 1979 r. na temat sytuacji w Ostródzie w przededniu przyjazdu Papieża do Polski