BIAŁYSTOK

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku

IPN Bi 066/283 - Dokumentacja Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KWMO/WUSW w Olsztynie dotycząca zabezpieczenia uroczystości państwowych w latach 1978-1987

  • Plan działań z dn. 18-05-1979 r. operacyjno-śledczych Wydziału Śledczego SB KWMO w Olsztynie w okresie poprzedzającym i w czasie trwania wizyty Papieża w Polsce w czerwcu 1979 r. - "Lato 79", IPN Bi 066/283, cały dokument w załączonym pliku .pdf
    Plan działań z dn. 18-05-1979 r. operacyjno-śledczych Wydziału Śledczego SB KWMO w Olsztynie w okresie poprzedzającym i w czasie trwania wizyty Papieża w Polsce w czerwcu 1979 r. - "Lato 79", IPN Bi 066/283, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 
IPN Bi 085/226 - Fragment teczki pracy tajnego współpracownika ps. Jurek zawierająca informację TW z dn. 17 V 1979 r. na temat sytuacji w Ostródzie w przededniu przyjazdu Papieża do Polski
 
  • Informacja TW ps. "Jurek" z dn. 17 V 1979 r. na temat sytuacji w Ostródzie w przededniu przyjazdu Papieża do Polski, iPN Bi 085/226, cały dokument w załączonym pliku .pdf
    Informacja TW ps. "Jurek" z dn. 17 V 1979 r. na temat sytuacji w Ostródzie w przededniu przyjazdu Papieża do Polski, iPN Bi 085/226, cały dokument w załączonym pliku .pdf