Fotografie z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Białymstoku dot. wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniach 4-6 VI 1979r. Kolekcja: Jan Beszta-Borowski; autor zdjęć: nieznany.

IPN Bi 625/39

 • Ołtarz polowy na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Zdjęcie wykonane z błoni jasnogórskich. Sygnatura: IPN Bi 625/39
  Ołtarz polowy na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Sygnatura: IPN Bi 625/39
 • Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Zdjęcie wykonane z alei Henryka Sienkiewicza. Na pierwszym planie wierni zgromadzeni na błoniach, na drugim ołtarz polowy na wałach jasnogórskich. Sygnatura: IPN Bi 625/39
  Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Sygnatura: IPN Bi 625/39
 • Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze po mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Zdjęcie wykonane z alei Henryka Sienkiewicza. Na pierwszym planie wierni opuszczający jasnogórskie błonia. Sygnatura: IPN Bi 625/39
  Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze po mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Sygnatura: IPN Bi 625/39

IPN Bi 625/3

 • Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Na pierwszym planie wierni zgromadzeni na błoniach, na drugim ołtarz polowy na wałach jasnogórskich. Sygnatura: IPN Bi 625/3
  Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie mszy świętej koncelebrowanej przez Jana Pawła II. Sygnatura: IPN Bi 625/3
 • Wierni w alejach Najświętszej Maryi Panny zmierzają na spotkanie z Janem Pawłem II, w tle klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPN Bi 625/3
  Wierni w alejach Najświętszej Maryi Panny zmierzają na spotkanie z Janem Pawłem II, w tle klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPN Bi 625/3
 • Wierni w alei Sienkiewicza. Pomiędzy drzewami widoczny ołtarz papieski na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPN Bi 625/3
  Wierni w alei Sienkiewicza. Pomiędzy drzewami widoczny ołtarz papieski na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPN Bi 625/3