Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniach 4-6 VI 1979r.

Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)

  • Jan Paweł II w otoczeniu duchownych pozdrawia wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich z podium ołtarza papieskiego na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-46
    Jan Paweł II pozdrawia wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich z podium ołtarza papieskiego na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-46
  • Wierni na błoniach jasnogórskich. Zdjęcie wykonane z wieży bazyliki klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-79
    Wierni na błoniach jasnogórskich. Zdjęcie wykonane z wieży bazyliki klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-79
  • Jan Paweł II pozdrawia wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich z podium ołtarza papieskiego na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-111
    Jan Paweł II pozdrawia wiernych zgromadzonych na błoniach jasnogórskich z podium ołtarza papieskiego na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze. Sygnatura: IPNPO-7-7-1-111