Kolekcja zdjęć Piotra Jeglińskiego dot. wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniach 4-6 VI 1979r.

Materiały z zasobu Archiwum IPN w Warszawie. Dar prywatny: Piotr Jegliński (IPN BU 3608/38)