Kolekcja zdjęć Piotra Jeglińskiego dot. wizyty Jana Pawła II w Częstochowie w dniach 4-6 VI 1979r.

Materiały z zasobu Archiwum IPN w Warszawie. Dar prywatny: Piotr Jegliński (IPN BU 3608/38)

 • Jan Paweł II w asyście swoich ceremoniarzy (księża: Orazio Cocchetti i Virgilio Noe) siedząc na tronie papieskim na ołtarzu polowym wystawionym na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze przyjmuje dary od reprezentacji górników. Przy podeście ołtarza duchowni i wierni. Po prawej jeden z górników trzyma kopię obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Sygnatura: IPN BU 3608/38/5
  Jan Paweł II w asyście swoich ceremoniarzy (księża: Orazio Cocchetti i Virgilio Noe) siedząc na tronie papieskim na ołtarzu polowym przyjmuje dary od reprezentacji górników. Sygnatura: IPN BU 3608/38/5
 • Duchowni i zaproszeni goście na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie spotkania z Janem Pawłem II. Na dole fotografii widoczne karetki pogotowia ratunkowego. Sygnatura: IPN BU 3608/38/4
  Duchowni i zaproszeni goście na wałach klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w czasie spotkania z Janem Pawłem II. Na dole fotografii widoczne karetki pogotowia ratunkowego. Sygnatura: IPN BU 3608/38/4
 • Wierni na błoniach jasnogórskich. Zdjęcie z góry. Sygnatura: IPN BU 3608/38/1
  Wierni na błoniach jasnogórskich. Zdjęcie z góry. Sygnatura: IPN BU 3608/38/1
 • Wierni na błoniach jasnogórskich. Po lewej widoczny fragment wałów klasztoru OO. Paulinów oraz wejście na schody prowadzące do ołtarza papieskiego. Zdjęcie z góry. Sygnatura: IPN BU 3608/38/3
  Wierni na błoniach jasnogórskich. Po lewej widoczny fragment wałów klasztoru OO. Paulinów oraz wejście na schody prowadzące do ołtarza papieskiego. Zdjęcie z góry. Sygnatura: IPN BU 3608/38/3
 • Przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze sztandarem zmierzają alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę na spotkanie z Janem Pawłem II. 6 VI 1979 r. Sygnatura: IPN BU 3608/38/6
  Przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ze sztandarem zmierzają alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę na spotkanie z Janem Pawłem II. 6 VI 1979 r. Sygnatura: IPN BU 3608/38/6
 • Transparenty JESTEŚMY TWOJĄ NADZIEJĄ DLATEGO PRZYSZLIŚMY PIECHOTĄ, A NIE KOLEJĄ! I …NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI TĘ ZIEMIĘ trzymane przez wiernych w bazylice jasnogórskiej. Sygnatura: IPN BU 3608/38/7
  Transparenty trzymane przez wiernych w bazylice jasnogórskiej. Sygnatura: IPN BU 3608/38/7