Zdjęcia wykonane w ramach zabezpieczenia operacyjnego przebiegu uroczystości z udziałem Jana Pawła II na krakowskich Błoniach (operacja o krypt. „Błonia”)

Operacja krypt. "Błonia" była realizowana jako część sprawy obiektowej krypt. "Lato 79" (zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce). Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.

 • Centralne obchody Roku Jubileuszowego Męczeństwa św. Stanisława w ostatnim dniu pobytu Jana Pawła II w Polsce. Ojciec Święty w papamobile przejeżdża wśród wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. W centrum transparent - flaga biało-czerwona z napisem: WIARA/NIEPODLEGŁOŚĆ. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-556
  Ojciec Święty w papamobile przejeżdża wśród wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-556
 • Centralne obchody Roku Jubileuszowego Męczeństwa św. Stanisława w ostatnim dniu pobytu Jana Pawła II w Polsce. Ojciec Święty w papamobile przejeżdża wśród wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. W samochodzie obok Jana Pawła II siedzi ksiądz Stanisław Dziwisz, za nim (powyżej godła i herbu Krakowa) arcybiskup Franciszek Macharski. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-570
  Ojciec Święty w papamobile przejeżdża wśród wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-570
 • Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach w ostatnim dniu pobytu Jana Pawła II w Polsce. W centrum papamobile z Ojcem Świętym. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-612
  Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach w ostatnim dniu pobytu Jana Pawła II w Polsce. W centrum papamobile z Ojcem Świętym. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-612
 • Msza święta celebrowana przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Polski. W głębi ołtarz główny. Po lewej budynki domów studenckich w miasteczku studenckim Akademii Górniczo-Hutniczej, po prawej maszty oświetleniowe stadionu TS Wisła Kraków. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-621
  Msza święta celebrowana przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Polski. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-621
 • Msza święta celebrowana przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. Widok w kierunku ołtarza głównego. Koncelebransi ubrani w białe ornaty, w procesji za niesionym krzyżem wchodzą na ołtarz i zajmują miejsca po obu jego stronach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-650
  Msza święta celebrowana przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-650
 • Procesyjne wejście koncelebransów na ołtarz w czasie uroczystej eucharystii odprawianej przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach na zakończenie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-653
  Procesyjne wejście koncelebransów na ołtarz w czasie uroczystej eucharystii odprawianej przez papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-653
 • Ojciec Święty pozdrawia wiernych z ołtarza ustawionego na krakowskich Błoniach. Obok Jana Pawła II mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych Virgilio Noe. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-671
  Ojciec Święty pozdrawia wiernych z ołtarza ustawionego na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-671
 • Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II, w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. Z lewej fragment ołtarza głównego. W głębi katedra i Zamek Królewski na Wawelu. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-694
  Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II, w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-694
 • Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-698
  Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-698
 • Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-699
  Wierni zgromadzeni na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura IPNKr-7-7-1-699
 • Pielgrzymi na ulicy 3 Maja idą na spotkanie z Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach w ostatnim dniu jego pielgrzymki do Polski. W centrum transparent z napisem: DUSZPASTERSTWO/WIECZYSTA. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-834
  Pielgrzymi na ul. 3 Maja idą na spotkanie z Janem Pawłem II na krakowskich Błoniach. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-834
 • Ojciec Święty w papamobile pozdrawia wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. Za papieżem po jego prawej stronie siedzi prymas Polski Stefan Wyszyński, po lewej ksiądz Stanisław Dziwisz. W centrum na drugim planie widoczny transparent: PAPIEŻU JANIE PAWLE II / PRZYJEDŹ DO NAS / PO RAZ DRUGI SKAWINA. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-911
  Ojciec Święty w papamobile pozdrawia wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. Za papieżem siedzi prymas Polski Stefan Wyszyński i ks. Stanisław Dziwisz. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-911
 • Wierni czekają na Ojca Świętego na krakowskich Błoniach. W centrum transparent z napisem: "CHŁOPOM / POLSKIM / SZCZĘŚĆ / BOŻE". 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-961
  Wierni czekają na Ojca Świętego na krakowskich Błoniach. W centrum transparent z napisem: "CHŁOPOM / POLSKIM / SZCZĘŚĆ / BOŻE". 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-961
 • Pielgrzymi na krakowskich Błoniach w trakcie mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na zakończenie jego pielgrzymki do Ojczyzny. W centrum flaga biało-czerwona z napisem: WIARA/NIEPODLEGŁOŚĆ. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-987
  Pielgrzymi na krakowskich Błoniach w trakcie mszy świętej celebrowanej przez papieża Jana Pawła II na zakończenie jego pielgrzymki do Ojczyzny. 10 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-987
 • Młodzież pod oknem papieskim pod rezydencją biskupów krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej. Centralnie grupa z Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej trzyma transparent z napisem: SVATY OTČE ZDRAVI NAS / ČESKÁ MLADEŽ [Ojcze Święty pobłogosław nas / młodzież czeska]. 8 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-1002
  Młodzież pod oknem papieskim pod rezydencją biskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej. 8 VI 1979 r. Sygnatura: IPNKr-7-7-1-1002
 • Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zabezpieczają trasę papieskiego przejazdu w okolicy krakowskich Błoni (ulica 3 Maja). Widok z punktu zakrytego. Sygnatura: IPNKr-11-5-9-17
  Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej zabezpieczają trasę papieskiego przejazdu w okolicy krakowskich Błoni (ulica 3 Maja). Widok z punktu zakrytego. Sygnatura: IPNKr-11-5-9-17
 • Ludzie na dachu budynku na trasie przejazdu Ojca Świętego w okolicy krakowskich Błoni. Widok z punktu zakrytego. Sygnatura: IPNKr-11-5-9-21
  Ludzie na dachu budynku na trasie przejazdu Ojca Świętego w okolicy krakowskich Błoni. Widok z punktu zakrytego. Sygnatura: IPNKr-11-5-9-21