Zdjęcia wykonane w ramach zabezpieczenia operacyjnego przebiegu uroczystości z udziałem Jana Pawła II na krakowskich Błoniach (operacja o krypt. „Błonia”)

Operacja krypt. "Błonia" była realizowana jako część sprawy obiektowej krypt. "Lato 79" (zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce). Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.