Zdjęcia wykonane w ramach zabezpieczenia operacyjnego uroczystości z udziałem Jana Pawła II w kościele Mariackim w Krakowie (operacja o krypt. „Kościół”)

Operacja krypt. "Kościół" była realizowana jako część sprawy obiektowej krypt. "Lato 79" (zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce). Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.