Powitanie Jana Pawła II w Gębarzewie koło Gniezna w dniu 3 VI 1979r. Kolekcja: Lech Tatkowski.

Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku (IPN Gd 1076/227)

  • Jan Paweł II wysiada ze śmigłowca Mi-8 S na lotnisku w Gębarzewie k. Gniezna. Sygnatura: IPN Gd 1076/227
    Jan Paweł II wysiada ze śmigłowca Mi-8 S na lotnisku w Gębarzewie k. Gniezna. Sygnatura: IPN Gd 1076/227
  • Jan Paweł II, ksiądz Juliusz Paetz i prymas Stefan Wyszyński na płycie lotniska w Gębarzewie k. Gniezna. Sygnatura: IPN Gd 1076/227
    Jan Paweł II, ksiądz Juliusz Paetz i prymas Stefan Wyszyński na płycie lotniska w Gębarzewie k. Gniezna. Sygnatura: IPN Gd 1076/227
  • Jan Paweł II pośród duchownych i reporterów na płycie lotniska w Gębarzewie k. Gniezna. Pierwszy z lewej w okularach ceremoniarz papieski  ksiądz Virgilio Noe. Sygnatura: IPN Gd 1076/227
    Jan Paweł II pośród duchownych i reporterów na płycie lotniska w Gębarzewie k. Gniezna. Pierwszy z lewej w okularach ceremoniarz papieski ksiądz Virgilio Noe. Sygnatura: IPN Gd 1076/227