GDAŃSK

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN we Gdańsku

 

 • Informacja z dnia 17 V 1979 r. sporządzona na podstawie sondy przeprowadzonej na temat zbliżającej się wizyty Jana Pawła II w Polsce zawierająca m.in. wzmianki o ironicznych wypowiedziach na temat funkcjonariuszy MO w kontekście wizyty, IPN Gd 999_8, s. 39-41, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dnia 17 V 1979 r. sporządzona na podstawie sondy przeprowadzonej na temat zbliżającej się wizyty Jana Pawła II w Polsce zawierająca m.in. wzmianki o ironicznych wypowiedziach na temat funkcjonariuszy MO w kontekście wizyty, IPN Gd 999_8, s. 39-41, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • .
  Notatka służbowa z dn. 29 V 1979 r. dotycząca ustaleń związanych z akcją „Lato-79”, (dot. zamierzeń figurantów spraw operacyjnych prowadzonych przez Sekcję IV Wydziału III KWMO w Gdańsku; m.in.: Bogdan Borusewicz, Krzysztof Wyszkowski, Jacek Taylor, Lech Kaczyński), IPN Gd 0046/339 t. 3, s. 14-15, cały dokument w załączonym pliku. pdf
 • Informacja z dnia 31 V 1979 r. zawierająca m.in. dane na temat studenta Z. Bradela, który dołączył do głodówki prowadzonej przez K. Świtonia w Piekarach Śląskich, IPN Gd 0046/364 t.4, k. 38-47, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dnia 31 V 1979 r. zawierająca m.in. dane na temat studenta Z. Bradela, który dołączył do głodówki prowadzonej przez K. Świtonia w Piekarach Śląskich, IPN Gd 0046/364 t.4, k. 38-47, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek Naczelnika Wydziału IV KWMO w Gdańsku do Naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW z dn. 3 VI 1979 r. zawierający m.in. informacje na temat komentarzy księży po transmisji telewizyjnej z powitania papieża i mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie), IPN Gd 0046/339 t. 7, s. 45-48, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek Naczelnika Wydziału IV KWMO w Gdańsku do Naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW z dn. 3 VI 1979 r. zawierający m.in. informacje na temat komentarzy księży po transmisji telewizyjnej z powitania papieża i mszy św. na Placu Zwycięstwa w Warszawie), IPN Gd 0046/339 t. 7, s. 45-48, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Notatka sporządzona w Gdyni w dn. 5 VI 1979 r. zawierająca m.in. krążące wówczas plotki i dowcipy a także informację o udekorowaniu flagami papieskimi szkoły podstawowej w Kuźnicy, IPN Gd 0046/349 t.10, k. 142, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka sporządzona w Gdyni w dn. 5 VI 1979 r. zawierająca m.in. krążące wówczas plotki i dowcipy a także informację o udekorowaniu flagami papieskimi szkoły podstawowej w Kuźnicy, IPN Gd 0046/349 t.10, k. 142, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja z dnia 7 VI 1979 r. zawierająca m.in. wzmiankę o spotkaniu w klubie „Schronik”, podczas którego wyświetlano przezrocza i relacjonowano wizytę Jana Pawła II w Warszawie i Gnieźnie, IPN Gd 0046/364 t.4, k.51-54, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dnia 7 VI 1979 r. zawierająca m.in. wzmiankę o spotkaniu w klubie „Schronik”, podczas którego wyświetlano przezrocza i relacjonowano wizytę Jana Pawła II w Warszawie i Gnieźnie, IPN Gd 0046/364 t.4, k.51-54, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja Naczelnika Wydziału III A KWMO w Gdańsku z 9 VI 1979 r. zawierająca m.in. plotkę o przybyciu na Półwysep Helski wojsk radzieckich w związku z wizytą Papieża, IPN Gd 0046/339 t.13, s.119
  Informacja Naczelnika Wydziału III A KWMO w Gdańsku z 9 VI 1979 r. zawierająca m.in. plotkę o przybyciu na Półwysep Helski wojsk radzieckich w związku z wizytą Papieża, IPN Gd 0046/339 t.13, s.119
 • Informacja z 9 VI 1979 r. dotycząca sytuacji w środowiskach kontrolowanych przez Wydział III KWMO w Gdańsku zawierająca m.in. opinie na temat wizyty papieża, IPN Gd 0046/339 t.13, s.122-123.
  Informacja z 9 VI 1979 r. dotycząca sytuacji w środowiskach kontrolowanych przez Wydział III KWMO w Gdańsku zawierająca m.in. opinie na temat wizyty papieża, IPN Gd 0046/339 t.13, s.122-123.
 • Podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku za pomoc w zabezpieczaniu uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gnieźnie, IPN Gd 569/158 t. 2, s. 103.
  Podziękowanie Komendanta Wojewódzkiego MO w Poznaniu dla Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku za pomoc w zabezpieczaniu uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gnieźnie, IPN Gd 569/158 t. 2, s. 103.