Mapy, szkice, plany sytuacyjne

Przykładowe materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie. Dokumenty w powiększeniu w załączonym pliku .pdf

Kraków 6, 8-10 VI 1979

Mapy, plany, szkice sytuacyjne dot. wizyty Papieża w Krakowie (IPN Kr 08/262 t. 2, t. 3, t. 4; IPN Kr 645/119 t.10, t. 13, t. 16, t. 17)