Grafiki, broszury, ulotki

Komunikat nr 31/32 Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" z dn. 1 IX 1979 r. w związku z pielgrzymką Papieża Jana Pawała II do Polski, IPN BU 1042/170 s.5-6 (dokument w powiększeniu w załączonym pliku .pdf)

 
Fragment "Gazety Polskiej. Pisma Konfederacji Polski Niepodległej" nr 4/79 z dn. 15 X 1979 r. dot. pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski, IPN BU 1042/330 (dokument w powiększeniu w załączonym pliku .pdf)
 
 
Broszura - "Droga" - pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela nr 7 z czerwca 1979 r. dot. m.in. pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, IPN BU 1042/277 (dokument w powiększeniu w załączonym pliku .pdf)
 

Grafiki z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Lublinie (IPN Lu 0426/170)

Karta uczestnictwa dla młodzieży we mszy św. w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu (IPN BU 0811/14)