Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Warszawie w dniach 2-3 VI 1979r.

 
Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9).
 
 • Przemawia przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński. Po lewej stronie Ojca Świętego kardynał Stefan Wyszyński, w głębi przedstawiciele władz państwowych m.in.: minister-kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Kazimierz Kąkol (1P), minister spraw zagranicznych Emil Wojtaszek (2P).
  Powitanie Jana Pawła II na lotnisku Okęcie. 2 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-38
 • Obok Ojca Świętego kardynał Stefan Wyszyński, za nim, w głębi ksiądz Stanisław Dziwisz, z prawej mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych prałat Virgilio Noe (1P).
  Powitanie Jana Pawła II przy grobie Nieznanego Żołnierza. 2 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-67
 • Ojciec Święty na placu Zwycięstwa. W głębi wierni pod gmachem Teatru Wielkiego. 2 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-85
  Ojciec Święty na placu Zwycięstwa. W głębi wierni pod gmachem Teatru Wielkiego. 2 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-85
 • Obok Jana Pawła II mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych prałat Virgilio Noe (1P) oraz ceremoniarz papieski prałat Orazio Cocchetti (2L).
  Msza święta z udziałem Ojca Świętego na placu Zwycięstwa. 2 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-87
 • Na schodach w strojach strażackich bracia z zakonu OO. Franciszkanów. Obok Jana Pawła II m.in.: kardynał Agostino Casaroli (w okularach), ksiądz Stanisław Dziwisz (za księdzem całującym dłoń papieża), biskup Luigi Poggi (za Casarolim). W głębi w wejściu biskup pomocniczy warszawski Jerzy Modzelewski (centralnie, w okularach).
  Ojciec Święty przed siedzibą arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-102