Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Krakowie w dniach 6-9 VI 1979r.

Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)

  • Spotkanie Jana Pawła II z duchownymi i wiernymi podczas wizyty w Opactwie Cysterskim w Krakowie-Mogile. Fragment mszy świętej celebrowanej przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. 9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-39
    Spotkanie Jana Pawła II z duchownymi i wiernymi podczas wizyty w Opactwie Cysterskim w Krakowie-Mogile. 9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-39
  • Jan Paweł II przemawia w kaplicy bocznej w katedrze na Wawelu. Ostatni w pierwszym rzędzie po lewej stoi ksiądz Juliusz Paetz. Po prawej wśród biskupów siedzi biskup opolski Alfons Nossol (4 od prawej). 6-9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-116
    Jan Paweł II przemawia w kaplicy bocznej w katedrze na Wawelu. 6-9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-116
  • Wnętrze katedry na Wawelu podczas mszy świętej sprawowanej przez Jana Pawła II. Widok nawy głównej z chóru w kierunku ołtarza. W poprzek nawy konfesja św. Stanisława, po bokach kryte baldachimami grobowce królów Władysława III Warneńczyka (po lewej) i Władysława II Jagiełły (po prawej). 6-9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-52
    Wnętrze katedry na Wawelu podczas mszy świętej sprawowanej przez Jana Pawła II. Widok nawy głównej z chóru w kierunku ołtarza. 6-9 VI 1979 r. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-52