Zdjęcia wykonane w ramach zabezpieczenia operacyjnego uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Krakowie (operacja o krypt. „Rezydencja")

Operacja krypt. "Rezydencja" [w związku z pobytem Papieża w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy Franciszkańskiej 3] była realizowana jako część sprawy obiektowej krypt. "Lato 79" (zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce).

Materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie