O projekcie

Portal "Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II w dokumentach" został przygotowany przez Archiwum IPN (AIPN) we współpracy z Biurem Prezesa i Komunikacji Społecznej IPN (BPiKS).

Teksty tematyczne, będące wprowadzeniem do zbiorów dokumentów cyfrowych, napisali pracownicy pionu naukowo-badawczego i pionu archiwalnego IPN z Warszawy, Krakowa, Katowic i Poznania.

Teksty w języku polskim zostały zredagowane dzięki uprzejmości pracowników Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł AIPN, a teksty w języku angielskim pracowników Sekcji Kontaktów Międzynarodowych BPiKS.

Wstęp do portalu przygotował Pan Profesor Jan Żaryn.

Dokumenty zamieszczone na portalu pochodzą z zasobu Archiwum IPN w Warszawie oraz archiwów oddziałów i delegatur IPN

Fotografie zostały opracowane i opisane przez przez pracowników Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej AIPN.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w prace koncepcyjne nad portalem, przygotowanie i opisanie dokumentów oraz zdjęć, przygotowanie, redagowanie i tłumaczenie tekstów oraz promocję serwisu.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy osobom prywatnym oraz instytucjom polonijnym, którzy przekazali do AIPN bezcenne pamiątki pielgrzymki papieskiej z 1979 roku.

Zespół projektowy: Bożena Cisek (AIPN), Marek Dąbrowski (AIPN), Aleksander Jaźwiński (AIPN), Krzysztof Kopeć (BPiKS), Paweł Popławski (AIPN)

Koordynator projektu: Marek Dąbrowski

Zapraszamy również na przygotowany w 2017 roku portal dotyczący III pielgrzymki papieskiej z 1987 roku:

Portal III pielgrzymka

wykonawca strony: www.jskinternet.pl/

 

Powiązane informacje