Grafiki, broszury, ulotki

 
Kopie pamiątek dot. spotkania z Papieżem na Jasnej Górze. Materiały zamieszczone na portalu dzięki uprzejmości  ks. Inf. Jana Kasprowicza i Pani Prof. Elżbiety Wojcieszyk
 
 
  • Pamiątka uczestnictwa w ofierze eucharystycznej i spotkania Jana Pawła II z wykładowcami i studentami KUL w czasie wizyty Papieża w Częstochowie 6 VI 1979 r.
    Pamiątka uczestnictwa w ofierze eucharystycznej i spotkania Jana Pawła II z wykładowcami i studentami KUL w czasie wizyty Papieża w Częstochowie 6 VI 1979 r.
  • Pamiątka uczestnictwa w ofierze eucharystycznej i spotkania Jana Pawła II z wykładowcami i studentami KUL w czasie wizyty Papieża w Częstochowie 6 VI 1979 r.
    Pamiątka uczestnictwa w ofierze eucharystycznej i spotkania Jana Pawła II z wykładowcami i studentami KUL w czasie wizyty Papieża w Częstochowie 6 VI 1979 r.
 
Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z dn. 23 IV 1979 r. z zapytaniem dot. ilości osób z danej parafii wybierających się na spotkanie z Papieżem na Jasnej Górze, IPN Lu 0426/148, s. 21
 
  • Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z 23 IV 1979 r., IPN Lu 0426/148, s. 21
    Ankieta Częstochowskiego Komitetu Pielgrzymki z 23 IV 1979 r., IPN Lu 0426/148, s. 21