Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Wadowicach w dniu 7 VI 1979r.

 
Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)