Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Wadowicach w dniu 7 VI 1979r.

 
Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)
 
 • Jan Paweł II wjeżdża odkrytym samochodem na rynek w Wadowicach pozdrawiając zgromadzonych wiernych. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-107
  Jan Paweł II wjeżdża odkrytym samochodem na rynek w Wadowicach pozdrawiając zgromadzonych wiernych. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-107
 • Jan Paweł II przemawia do wiernych zgromadzonych na wadowickim rynku stojąc na podeście ustawionym przed fasadą kościoła pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-73
  Jan Paweł II przemawia do wiernych zgromadzonych na wadowickim rynku stojąc na podeście ustawionym przed fasadą kościoła pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-73
 • Jan Paweł II obejmuje księdza Edwarda Zachera swojego byłego katechetę, w czasie spotkania z wiernymi na wadowickim rynku. Z lewej ceremoniarz papieski ksiądz Virgilio Noe. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-84
  Jan Paweł II obejmuje księdza Edwarda Zachera swojego byłego katechetę, w czasie spotkania z wiernymi na wadowickim rynku. Z lewej ceremoniarz papieski ksiądz Virgilio Noe. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-84
 • Ksiądz Edward Zacher, były katecheta z czasów szkolnych Karola Wojtyły, wita Jana Pawła II odczytując przemówienie na boisku sportowym w miejscu wylądowania papieskiego śmigłowca Mi-8 S. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-121
  Ksiądz Edward Zacher, były katecheta z czasów szkolnych Karola Wojtyły, wita Jana Pawła II odczytując przemówienie. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-121
 • Jan Paweł II przemawia na wadowickim rynku, Sygnatura: IPNPo-7-7-1-83
  Jan Paweł II przemawia na wadowickim rynku, Sygnatura: IPNPo-7-7-1-83
 • Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II, w oddali kamienice przystrojone flagami. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-100
  Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II, w oddali kamienice przystrojone flagami. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-100
 • Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II. Po środku stanowisko z kamerą telewizyjną, w oddali kamienice przystrojone flagami. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-108
  Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II. Po środku stanowisko z kamerą telewizyjną, w oddali kamienice przystrojone flagami. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-108
 • Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-112
  Wierni zgromadzeni na wadowickim rynku w czasie nabożeństwa z udziałem Jana Pawła II. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-112