Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu w dniu 7 VI 1979r.

Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)