Fotografie z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. spotkania wiernych z Janem Pawłem II na mszy świętej odprawianej na lotnisku w Nowym Targu 8 VI 1979r.

 
Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)
  • Górale podczas spotkania z Janem Pawłem II na mszy świętej odprawianej na lotnisku. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-71
    Górale podczas spotkania z Janem Pawłem II na mszy świętej odprawianej na lotnisku. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-71
  • Dzieci w strojach góralskich składają dary na ręce Jana Pawła II w czasie mszy świętej  odprawianej na płycie lotniska, obok papieża jego ceremoniarz  ksiądz Orazio Cocchetti. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-70
    Dzieci w strojach góralskich składają dary na ręce Jana Pawła II w czasie mszy świętej odprawianej na płycie lotniska, obok papieża jego ceremoniarz ksiądz Orazio Cocchetti. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-70