Kolekcja zdjęć z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu dot. wizyty Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 7 VI 1979r.

Zdjęcia pochodzą z Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (IPN Po 31/9)

  • W tle widać płótno ołtarza polowego, na którym wisi herb papieski. Ołtarz polowy przyozdobiony jest w kwiaty i girlandy. Po prawej stronie Papieża stoi ks. Stanisław Dziwisz, a po lewej bp Juliusz Paetz, następnie widać fotoreporterów.
    Jan Paweł II przyjmuje dary złożone przez wiernych na podium wzniesionym przy fasadzie Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-115
  • Do stojącego Papieża na schodach ołtarza polowego podchodzi procesja wiernych z darami, na jej końcu widać podniesiony obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po prawej stronie Papieża stoi ks. Stanisław Dziwisz, a po lewej bp Juliusz Paetz. Ołtarz polowy przyozdobiony jest w girlandy, a na środku nad podium z fotelem widnieje herb papieski. Za ołtarzem polowym widoczny jest kościół wraz z kaplicą boczną.
    Jan Paweł II przyjmuje dary składane przez wiernych na podium wzniesionym u stóp bazyliki Matki Boskiej Anielskiej. Po prawej wierni trzymają kopię obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-50
  • Wierni zgromadzeni na placu przyklasztornym w czasie spotkania z Janem Pawłem II. Na pierwszym planie bracia zakonni i księża. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-119
    Wierni zgromadzeni na placu przyklasztornym w czasie spotkania z Janem Pawłem II. Na pierwszym planie bracia zakonni i księża. Sygnatura: IPNPo-7-7-1-119