Biuletyn IPN 10/2018

W październikowym numerze „Biuletynu IPN” przypominamy radość związaną z wyborem Jana Pawła II na Stolicę Piotrową; nadzieje, jakie ten pontyfikat obudził w Polakach i innych narodach bloku wschodniego oraz obawy służb sowieckiego imperium. W rubryce „Ojcowie Niepodległości” – sylwetka Ignacego Daszyńskiego.

W czterdziestą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża przedstawiamy „polski pontyfikat”. Jan Paweł II sam mówił: papież nigdy nie jest polski. Ale jest polski – dodawał. Ten charakterystyczny rys pontyfikatu, patriotyzm Jana Pawła II ukazujemy na łamach „Biuletynu IPN”. Wspominamy też o kontrataku sowieckiego imperium zła. Spoglądając na minione czterdziestolecie proponujemy Czytelnikom teksty o kapłanach wspierających opozycję antykomunistyczną.

W nowym cyklu „Pisarze Niepodległości” – Witkacy, jako świadek początku i końca niepodległości. Ponadto: artykuł o przyłączeniu Zaolzia do Polski. Mało kto z wypowiadających się dziś na ten temat pamięta, że było to odzyskanie Zaolzia, a nie zagrabienie terytorium południowych sąsiadów. W kontekście otwierania się Korei Północnej na dialog międzynarodowy ciekawy może być tekst o peerelowskiej misji wojskowej wysłanej na Półwysep Koreański po wojnie toczonej między północą i południem.

Do „Biuletynu IPN” dołączyliśmy płytę DVD z filmem Agnieszki Porzezińskiej i Pawła Sobczyka „Tajemnica tajemnic. Prawdziwa historia Polski i świata”.

 

SPIS TREŚCI

Ojcowie Niepodległości

 • Tomasz Panfil – Ignacy Daszyński. Socjalista, premier, marszałek Sejmu RP

Polski pontyfikat

 • Milena Kindziuk – Polsko, umiej być wdzięczna! Święty Jan Paweł II o Ojczyźnie
 • Adam Dziurok – „Po prostu bomba”. Reakcje społeczne w Polsce na wybór kard. Karola Wojtyły na papieża
 • Jarosław Wąsowicz SDB – Jan Paweł II – strażnik pamięci o męczennikach XX wieku
 • Andrzej Grajewski – Wybór Jana Pawła II i kontratak imperium

Pisarze Niepodległości

 • Marek Klecel – Witkacy – świadek początku i końca niepodległości

Sylwetki

 • Milena Przybysz-Gralewska – Bosy jezuita. Stefan Miecznikowski (1921–2004)
 • Andrzej Słowik – Wspomnienie o o. Stefanie Miecznikowskim

Komentarze historyczne

 • Iwona Fischer – Krakowskie obchody 11 listopada w międzywojniu
 • Sebastian Pilarski – Przyłączenie Zaolzia do Polski w 1938 r.
 • Marek Hańderek – PRL na straży pokoju w Korei
 • Jadwiga Szumniak-Zdonek – Kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej. Ks. Józef Lelito (1915–1978)
 • Paweł Błażewicz – „Agentura Watykanu”. Parafia kapucynów we Wrocławiu w latach 1981–1989

Książki

 • Polacy i Wielki Terror we wspomnieniach i dokumentach

List do Redakcji

 • Joanna i Andrzej Gwiazdowie – Uwagi do artykułu „Początki WZZ Wybrzeża”
     

   

BIULETYN IPN:  

Kolegium:

dr hab. Adam Dziuba,

dr Wojciech Frazik,

dr hab. Waldemar Grabowski,

dr Kazimierz Krajewski,

dr Mariusz Krzysztofiński,

dr Sebastian Ligarski,

dr Agnieszka Łuczak,

dr Marcin Majewski,

dr hab. Filip Musiał,

dr Wojciech Muszyński,

Jan M. Ruman,

dr hab. Krzysztof Sychowicz,

Anna Zechenter

    

Redaguje zespół:

Wojciech Butkiewicz – sekretarz redakcji
(tel. 22 5818813,
wojciech.butkiewicz@ipn.gov.pl),

dr Filip Gańczak
(filip.ganczak@ipn.gov.pl),

Jakub Gołębiewski
(jakub.golebiewski@ipn.gov.pl),

Romuald Niedzielko –
zastępca redaktora naczelnego
(romuald.niedzielko@ipn.gov.pl),

Jan M. Ruman – redaktor naczelny
(jan.ruman@ipn.gov.pl),

Andrzej Sujka (andrzej.sujka@ipn.gov.pl),

Piotr Życieński – fotoreporter

    

Sekretariat:

Maria Wiśniewska
(tel. 22 5818819,
maria.wisniewska@ipn.gov.pl)

Projekt graficzny:
Sylwia Szafrańska

Projekt okładki i łamanie:
Kasia Dziedzic-Boboli

Adres redakcji:
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa