Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 4/2005

Rozmowy Biuletynu:

 • „Polski Papież. O wpływie Jana Pawła II na zmianę oblicza Polski rozmawiają ks. Jan Sikorski, Antoni Dudek, Barbara Polak i Jan M. Ruman

Komentarze historyczne:

 • Antoni Dudek – „Gratulacje i obawy”
 • Grzegorz Majchrzak – „(Nie)chciany pielgrzym”
 • Marek Lasota – „Droga z Niegowici”
 • Jan M. Ruman – „Papież młodych”
 • Jacek Żurek – „Da un paese lontano… Polscy biskupi i kapłani u św. Piotra (999–1978)

Relacje i wspomnienia:

 • Bronisław Wojtyła, Bronisława Byrdziak – „Najbliższa rodzina Jana Pawła II”
 • S. Magdalena – „Dom rodzinny i mały Lolek”
 • Eugeniusz Rybkowski – „Kolega z Solvayu”
 • Ks. Jacek Ozdoba – „Duszpasterz młodzieży”
 • Krystyna Sajdok – „Profesor”
 • S. Beata Piekut – „Przed konklawe”
 • Alicja Romanowska – „Poczucie humoru”
 • Janusz Kotański – „Jeżdżąc za Papieżem”
 • Jan Żaryn – „Moje spotkania z Ojcem Świętym”
 • Piotr Łysakowski – „Jak stałem się podmiotem”
 • Tadeusz Ruzikowski – „Sól ziemi”

Dokumenty:

 • Jacek Żurek – „Dwa listy z Polski. Nauczyciele historii do Papieża (31 maja 1981 r.)”

Recenzje:

 • „Kto wygrał wojnę”

Uwaga! Korzystając z tej strony akceptują Państwo regulamin Biblioteki Cyfrowej.