RZESZÓW

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie

WUSW w Rzeszowie, Informacje SB KWMO Rzeszów z roku 1979, sygn. IPN Rz 049/155

WUSW w Rzeszowie, Informacje zbiorcze Wydziału IV KWMO w Rzeszowie za rok 1979, sygn. IPN Rz 053/73 tom 7 (236/IV)

WUSW w Przemyślu, Zarządzenie nr 0011/79 MSW z dnia 15.03.1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79 [dotyczy zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce], sygn. IPN Rz 00370/6

{GALERIA:252907}

WUSW w Przemyślu, Wytyczne kierownictwa Sztabu MSW z dnia 21.04.1979 r. w sprawie zadań jednostek resortu spraw wewnętrznych, związanych z operacją „Lato-79”, sygn. IPN Rz 00370/7

{GALERIA:252913}