RZESZÓW

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Rzeszowie

WUSW w Rzeszowie, Informacje SB KWMO Rzeszów z roku 1979, sygn. IPN Rz 049/155

 • Informacja nr 22/79 z dn. 26 V 1979 r. dot. sytuacji, ujemnych zjawisk i zdarzeń w województwie oraz niektórych działań Komendy MO w Rzeszowie za okres 25-25 V 1979 r., IPN Rz 049_155_s.216-218, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 22/79 z dn. 26 V 1979 r. dot. sytuacji, ujemnych zjawisk i zdarzeń w województwie oraz niektórych działań Komendy MO w Rzeszowie za okres 25-25 V 1979 r., IPN Rz 049_155_s.216-218, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja nr 24/79 z dn. 29 V 1979 r. dot. wypowiedzi i komentarzy na temat planowanej wizyty Papieża, IPN Rz 049_155_s.229-231, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 24/79 z dn. 29 V 1979 r. dot. wypowiedzi i komentarzy na temat planowanej wizyty Papieża, IPN Rz 049_155_s.229-231, cały dokument w załączonym pliku .pdf

WUSW w Rzeszowie, Informacje zbiorcze Wydziału IV KWMO w Rzeszowie za rok 1979, sygn. IPN Rz 053/73 tom 7 (236/IV)

 • Informacja z dn. 9 VI 1979 r. dot. komentarzy księży dekatnów rzeszowskich na temat pielgrzymki papieskiej, IPN Rz 053_73_7_s.300, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dn. 9 VI 1979 r. dot. komentarzy księży dekatnów rzeszowskich na temat pielgrzymki papieskiej, IPN Rz 053_73_7_s.300, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja z dn. 24 V 1979 r. dot. komentarzy na temat wizyty papieskiej na terenie woj. przemyskiego i rzeszowskiego, IPN Rz 053_73_7_2, s.216-217, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dn. 24 V 1979 r. dot. komentarzy na temat wizyty papieskiej na terenie woj. przemyskiego i rzeszowskiego, IPN Rz 053_73_7_2, s.216-217, cały dokument w załączonym pliku .pdf

WUSW w Przemyślu, Zarządzenie nr 0011/79 MSW z dnia 15.03.1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79 [dotyczy zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce], sygn. IPN Rz 00370/6

 • WUSW w Przemyślu, Zarządzenie nr 0011/79 MSW z dnia 15.03.1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79 [dotyczy zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce], sygn. IPN Rz 0037, cały dokument w załączonym pliku .pdf0_6, s.1-5
  WUSW w Przemyślu, Zarządzenie nr 0011/79 MSW z dnia 15.03.1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79 [dotyczy zabezpieczenia wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce], sygn. IPN Rz 0037, cały dokument w załączonym pliku .pdf0_6, s.1-5

WUSW w Przemyślu, Wytyczne kierownictwa Sztabu MSW z dnia 21.04.1979 r. w sprawie zadań jednostek resortu spraw wewnętrznych, związanych z operacją „Lato-79”, sygn. IPN Rz 00370/7

 • WUSW w Przemyślu, Wytyczne kierownictwa Sztabu MSW z dnia 21.04.1979 r. ws. zadań jednostek resortu spraw wewnętrznych, związanych z operacją „Lato-79”, sygn. IPN Rz 00370_7, s.1-6, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  WUSW w Przemyślu, Wytyczne kierownictwa Sztabu MSW z dnia 21.04.1979 r. ws. zadań jednostek resortu spraw wewnętrznych, związanych z operacją „Lato-79”, sygn. IPN Rz 00370_7, s.1-6, cały dokument w załączonym pliku .pdf