ŁÓDŹ

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi

IPN Ld pf 13/423, Informacje i meldunki KWMO w Łodzi za okres od 20-05-1979 r. do 15-06-1979 r., dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa łódzkiego, przesyłane w ramach operacji "Lato-79" do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 

 • IPN Ld pf 13/423, k. 58-64 – Informacja okresowa nr 2 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego związana z operacją „Lato-79”, 29 maja 1979 r. (cały dokument w złączonym pliku .pdf)
  IPN Ld pf 13/423, k. 58-64 – Informacja okresowa nr 2 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla dyrektora gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego związana z operacją „Lato-79”, 29 maja 1979 r. (cały dokument w złączonym pliku .pdf)
 • IPN Ld pf 13/423, k. 78-81 – Informacja nr 8 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi ds. Administracyjno-Gospodarczych dla dyżurnego operacyjnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa miejskiego łódzkiego, 4 czerwca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  IPN Ld pf 13/423, k. 78-81 – Informacja nr 8 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi ds. Administracyjno-Gospodarczych dla dyżurnego operacyjnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa miejskiego łódzkiego, 4 czerwca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
 • IPN Ld pf 13/423, k. 74-77 – Informacja nr 7 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla dyżurnego operacyjnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa miejskiego łódzkiego, 3 czerwca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  IPN Ld pf 13/423, k. 74-77 – Informacja nr 7 zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla dyżurnego operacyjnego gabinetu ministra spraw wewnętrznych, o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa miejskiego łódzkiego, 3 czerwca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)

 

IPN Ld PF 10/978, Informacje dotyczące działalności duchowieństwa katolickiego i świeckich działaczy katolickich na terenie Łodzi przesyłane przez zastępcę komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Łodzi do władz administracyjno-partyjnych województwa łódzkiego za lata 1979-1980 z załącznikami

 

 • IPN Ld pf 10/978, k. 15-22, Informacja zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi na temat postaw i zamierzeń kleru, świeckiego aktywu katolickiego oraz elementów antysocjalistycznych z terenu Łodzi w związku z wizytą papieża w Polsce, 22 maja 1979 r. (cały dokument w złączonym pliku .pdf)
  IPN Ld pf 10/978, k. 15-22, Informacja zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi na temat postaw i zamierzeń kleru, świeckiego aktywu katolickiego oraz elementów antysocjalistycznych z terenu Łodzi w związku z wizytą papieża w Polsce, 22 maja 1979 r. (cały dokument w złączonym pliku .pdf)
 • IPN Ld pf 10/978, k. 63-64 – Informacja zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla I sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR w Łodzi dotycząca planów i przedsięwzięć łódzkiego duchowieństwa i członków ROPCiO w związku z przyjazdem papieża Jana Pawła II do Polski, 20 marca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  IPN Ld pf 10/978, k. 63-64 – Informacja zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Łodzi dla I sekretarza Komitetu Łódzkiego PZPR w Łodzi dotycząca planów i przedsięwzięć łódzkiego duchowieństwa i członków ROPCiO w związku z przyjazdem papieża Jana Pawła II do Polski, 20 marca 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)

 

IPN Ld 692/3, Plan operacji kryptonim "Lato-79" wraz z korespondencją KWMO w Kaliszu z podległymi jednostkami terenowymi i KGMO w Warszawie

 

 • IPN Ld 692/3, k. 45-47v – Pismo zastępcy komendanta głównego MO do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, Warszawa, 11 maja 1979 r. (cały dokument w załączonum pliku .pdf)
  IPN Ld 692/3, k. 45-47v – Pismo zastępcy komendanta głównego MO do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, Warszawa, 11 maja 1979 r. (cały dokument w załączonum pliku .pdf)
 • IPN Ld 692/3, k. 52 – Pismo zastępcy komendanta głównego MO do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, Warszawa, 11 maja 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  IPN Ld 692/3, k. 52 – Pismo zastępcy komendanta głównego MO do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, Warszawa, 11 maja 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
 • IPN Ld 692/3, k. 53-56 – Pismo zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KG MO oraz zastępcy dyrektora Biura Ochrony Rządu MSW do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, odnośnie do zasad organizacji zabezpieczenia przejazdu papieża w wariancie drogowym, Warszawa, 16 maja 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)
  IPN Ld 692/3, k. 53-56 – Pismo zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego KG MO oraz zastępcy dyrektora Biura Ochrony Rządu MSW do komendanta wojewódzkiego MO w Kaliszu, odnośnie do zasad organizacji zabezpieczenia przejazdu papieża w wariancie drogowym, Warszawa, 16 maja 1979 r. (cały dokument w załączonym pliku .pdf)