SZCZECIN

Przykładowe materiały z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Szczecinie

 

 • W planie szczegółowo rozpisano prowadzenie działań inwigilacyjnych w kwestii przygotowań w parafiach diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a także wśród uczestników uroczystości w Gębarzewie i Gnieźnie. Plan zawiera działania prewencyjne, mające na celu uniemożliwienie komukolwiek z niepowołanych kontaktu z delegacją papieską i przekazaniu jej informacji na temat sytuacji w kraju, czy też kolportowanie nielegalnych wydawnictw w trakcie trwania uroczystości. Nakazywano kontrolę nad zachowaniem wiernych, pilnowanie porządku publicznego, czy nawet ograniczenie ozdób religijnych na autokarach. Do każdego kościoła, czy grupy pielgrzymów oddelegowana była przynajmniej jedna osoba kontaktowa.
  Plan pracy Wydziału IV KWMO w Szczecinie z maja 1979 r. w okresie poprzedzającym wizytę Papieża Jana Pawła II oraz w czasie jej trwania, IPN Sz 008_638 t. 1, s.113-119, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Plan działań Wydziału III KWMO w Szczecinie z dn. 25 V 1979 r. w ramach operacji krypt. „Lato-79” (m.in. informacje o wystąpieniach księdza Huberta Czumy, który ostrzegał wiernych przed funkcjonariuszami przebranymi za duchownych dla łatwiejszej obserwacji uroczystości oraz prosił wiernych o zabieranie ze sobą na pielgrzymkę krzyży, dla zamanifestowania swojej wiary), IPN Sz 0012/112, s.21-23, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan działań Wydziału III KWMO w Szczecinie z dn. 25 V 1979 r. w ramach operacji krypt. „Lato-79” (m.in. informacje o wystąpieniach księdza Huberta Czumy, który ostrzegał wiernych przed funkcjonariuszami przebranymi za duchownych dla łatwiejszej obserwacji uroczystości oraz prosił wiernych o zabieranie ze sobą na pielgrzymkę krzyży, dla zamanifestowania swojej wiary), IPN Sz 0012/112, s.21-23, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek nr 1 Wydziału III KWMO w Szczecinie z dn. 29 V 1979 r. dot. przebiegu operacji „Lato-79” na ternie Szczecina (m.in. działalności aktywistów z grupy ROPCiO, którzy przywozili z Warszawy i kolportowali na terenie województwa nielegalne wydruki, także plakaty z wizerunkiem Ojca Świętego), IPN Sz 0012/112, s.25-26, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek nr 1 Wydziału III KWMO w Szczecinie z dn. 29 V 1979 r. dot. przebiegu operacji „Lato-79” na ternie Szczecina (m.in. działalności aktywistów z grupy ROPCiO, którzy przywozili z Warszawy i kolportowali na terenie województwa nielegalne wydruki, także plakaty z wizerunkiem Ojca Świętego), IPN Sz 0012/112, s.25-26, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Komunikat biskupa Ignacego Jeża do księży proboszczów w sprawie udziału diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie z okazji przyjazdu Ojca św. Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1979 r., IPN Sz 00103/152 t. 1, s.89-90, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Komunikat biskupa Ignacego Jeża do księży proboszczów w sprawie udziału diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie z okazji przyjazdu Ojca św. Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1979 r., IPN Sz 00103/152 t. 1, s.89-90, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja nr 7 z dn. 3 VI 1979 r. dot. przebiegu operacji „Lato-79” na terenie województwa koszalińskiego, przedstawiające pierwsze reakcje miejscowej ludności na rozpoczęcie pielgrzymki, IPN Sz 443/59 cz.1, s.213-214, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 7 z dn. 3 VI 1979 r. dot. przebiegu operacji „Lato-79” na terenie województwa koszalińskiego, przedstawiające pierwsze reakcje miejscowej ludności na rozpoczęcie pielgrzymki, IPN Sz 443/59 cz.1, s.213-214, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja z dn. 4 VI 1979 r. KWMO w Koszalinie do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie dot. wypowiedzi księży [z obszaru diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej] na temat trwającej pielgrzymki papieskiej, IPN Sz 00103/152 t. 4, s.159-165, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dn. 4 VI 1979 r. KWMO w Koszalinie do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koszalinie dot. wypowiedzi księży [z obszaru diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej] na temat trwającej pielgrzymki papieskiej, IPN Sz 00103/152 t. 4, s.159-165, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Dokument opisuje głównie wrażenia, jakie wywarła wizyta na mieszkańcach województwa i ich przemyślenia na temat pielgrzymki oraz jej konsekwencji dla Polski. Szczególnej obserwacji poddano również środowiska rybackie, cudzoziemców przebywających na wakacjach w Polsce i ich stosunek do wizyty papieskiej.
  Przykładowy wyciąg z inwigilacji korespondencji dot. wizyty Papieża w Polsce, dokument z 13 VI 1979 r., IPN Sz 00103_152 t. 54, k.116-117, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Dokument zawiera bilans z lokalnych przygotowań do pielgrzymki oraz szacunkowy udział wiernych w uroczystościach. Zdaniem władz, zainteresowanie społeczeństwa szczecińskiego pielgrzymką nie było wielkie, a propaganda kościelna promująca wydarzenie nie odniosła skutku.
  Informacja-ocena sytuacyjna Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dn. 15 VI 1979 r. dot. przebiegu pielgrzymki papieskiej; IPN Sz 0012_226 t. 1, s.126-131, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Sytuacja polityczno-operacyjna Kleru na terenie województwa szczecińskiego w 1979 r. [w związku z wizytą Papieża], IPN Sz 008_641 t. 2, s.313-315, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Sytuacja polityczno-operacyjna Kleru na terenie województwa szczecińskiego w 1979 r. [w związku z wizytą Papieża], IPN Sz 008_641 t. 2, s.313-315, cały dokument w załączonym pliku .pdf