KATOWICE

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowice dot. przebiegu akcji "Lato-79" na terenie obecnego woj. śląskiego

 • Plan realizacji działań operacyjnych w ramach sprawy obiektowej „Lato 79”, podpisany przez mjr. Romana Potockiego, naczelnika Wydz. IV KWMO w Bielsku-Białej, 18 V 1979 r. (IPN Ka 012/37, k. 3–15), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan realizacji działań operacyjnych w ramach sprawy obiektowej „Lato 79”, podpisany przez mjr. Romana Potockiego, naczelnika Wydz. IV KWMO w Bielsku-Białej, 18 V 1979 r. (IPN Ka 012/37, k. 3–15), cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Ocena realizacji zadań operacyjno-politycznych Wydz. IV KWMO w Bielsku-Białej w związku z wizytą papieża na terenie województwa w dniu 7 VI 1979 r. (IPN Ka 012/37, k. 271–274), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Ocena realizacji zadań operacyjno-politycznych Wydz. IV KWMO w Bielsku-Białej w związku z wizytą papieża na terenie województwa w dniu 7 VI 1979 r. (IPN Ka 012/37, k. 271–274), cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz agentury Wydz. IV KWMO w Katowicach przewidzianej do operacyjnego zabezpieczenia pobytu papieża w Polsce (IPN Ka 030/184, t. 1, k. 22–25), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz agentury Wydz. IV KWMO w Katowicach przewidzianej do operacyjnego zabezpieczenia pobytu papieża w Polsce (IPN Ka 030/184, t. 1, k. 22–25), cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja mjr. Jerzego Birnbacha, naczelnika Wydz. IV KWMO w Katowicach z 20 IV 1979 r. dot. akcji pisania telegramów do władz wojewódzkich w sprawie przyjazdu papieża do Piekar Śląskich (IPN Ka 030/184, t. 1, k. 254), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja mjr. Jerzego Birnbacha, naczelnika Wydz. IV KWMO w Katowicach z 20 IV 1979 r. dot. akcji pisania telegramów do władz wojewódzkich w sprawie przyjazdu papieża do Piekar Śląskich (IPN Ka 030/184, t. 1, k. 254), cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja mjr. Jerzego Birnbacha, naczelnika Wydz. IV KWMO w Katowicach, o rozmowach prowadzonych przez funkcjonariuszy MO i SB z księżmi diecezji katowickiej w sprawie przewidywanej frekwencji na spotkaniach z papieżem (IPN Ka 056/108, t. 6, k. 169–170), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja mjr. Jerzego Birnbacha, naczelnika Wydz. IV KWMO w Katowicach, o rozmowach prowadzonych przez funkcjonariuszy MO i SB z księżmi diecezji katowickiej w sprawie przewidywanej frekwencji na spotkaniach z papieżem (IPN Ka 056/108, t. 6, k. 169–170), cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Telegram ks. Józefa Zubera i wiernych parafii w Suszcu do Zdzisława Grudnia, I Sekretarza KW PZPR w Katowicach, z prośbą o zgodę na przyjazd papieża do Piekar Śląskich (IPN Ka 093/531, k. 6), cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Telegram ks. Józefa Zubera i wiernych parafii w Suszcu do Zdzisława Grudnia, I Sekretarza KW PZPR w Katowicach, z prośbą o zgodę na przyjazd papieża do Piekar Śląskich (IPN Ka 093/531, k. 6), cały dokument w załączonym pliku .pdf