KIELCE

Przykładowe materiały z zasobu Delegatury IPN w Kielcach

  • Harmonogram przedsięwzięć operacyjno – profilaktycznych przewidywanych do realizacji przez KMMO w Starachowicach w ramach operacji krypt. "Lato - 79" w maju i w czerwcu 1979 r. Starachowice, dnia 19 V 1979 r.,  w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN Ki 049/8 (394/238) s. 2-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf
    Harmonogram przedsięwzięć operacyjno – profilaktycznych przewidywanych do realizacji przez KMMO w Starachowicach w ramach operacji krypt. "Lato - 79" w maju i w czerwcu 1979 r. Starachowice, dnia 19 V 1979 r., w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN Ki 049/8 (394/238) s. 2-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf