ŁÓDŹ

Przykładowe dokumenty z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Łodzi

IPN Ld pf 13/423, Informacje i meldunki KWMO w Łodzi za okres od 20-05-1979 r. do 15-06-1979 r., dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa łódzkiego, przesyłane w ramach operacji "Lato-79" do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 

 

IPN Ld PF 10/978, Informacje dotyczące działalności duchowieństwa katolickiego i świeckich działaczy katolickich na terenie Łodzi przesyłane przez zastępcę komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Łodzi do władz administracyjno-partyjnych województwa łódzkiego za lata 1979-1980 z załącznikami

 

 

IPN Ld 692/3, Plan operacji kryptonim "Lato-79" wraz z korespondencją KWMO w Kaliszu z podległymi jednostkami terenowymi i KGMO w Warszawie