BYDGOSZCZ

Przykładowe dokumenty z zasobu Delegatury IPN we Bydgoszczy

 

 • Informacja operacyjna Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z 14 V 1979 r. dot. przygotowań do spotkania z Papieżem w Gnieźnie, IPN By 077_335 t. 33, k. 220-221, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja operacyjna Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z 14 V 1979 r. dot. przygotowań do spotkania z Papieżem w Gnieźnie, IPN By 077_335 t. 33, k. 220-221, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Notatka służbowa Posterunku Milicji Obywatelskiej w Świeciu nad Osą z dnia 19 V 1979 r. dotycząca nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski, IPN By 464_23, k.10, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka służbowa Posterunku Milicji Obywatelskiej w Świeciu nad Osą z dnia 19 V 1979 r. dotycząca nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski, IPN By 464_23, k.10, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Plan z dnia 25 V 1979 r. dot. zabezpieczenia rejonu Posterunku MO w Dąbrowie Chełmińskiej w okresie trwania operacji „Lato-79”, IPN By 767_2, k. 26-27, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan z dnia 25 V 1979 r. dot. zabezpieczenia rejonu Posterunku MO w Dąbrowie Chełmińskiej w okresie trwania operacji „Lato-79”, IPN By 767_2, k. 26-27, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Plan z 26 V 1979 r. dot. organizacji interwencyjno-operacyjnych w niektórych jednostkach MO woj. bydgoskiego na okres operacji „Lato-79, IPN By 673_65, k.136-138, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan z 26 V 1979 r. dot. organizacji interwencyjno-operacyjnych w niektórych jednostkach MO woj. bydgoskiego na okres operacji „Lato-79, IPN By 673_65, k.136-138, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Zadania, wytyczne i wykazy jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przewidzianych do zabezpieczenia operacji „Lato-79” na terenie Włocławka i województwa włocławskiego, dokument z 31 V 1979 r., IPN By 601_701, k.1-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Zadania, wytyczne i wykazy jednostek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej przewidzianych do zabezpieczenia operacji „Lato-79” na terenie Włocławka i województwa włocławskiego, dokument z 31 V 1979 r., IPN By 601_701, k.1-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacje operacyjne Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Bydgoszczy dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. bydgoskim w okresie od 2 VI 1979 r. do 9 VI 1979 r., IPN By 077_490 t.1, k.61-76, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacje operacyjne Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Bydgoszczy dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. bydgoskim w okresie od 2 VI 1979 r. do 9 VI 1979 r., IPN By 077_490 t.1, k.61-76, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Notatka służbowa Posterunku Milicji Obywatelskiej w Świeciu nad Osą z dnia 9 VI 1979 r.. dotycząca organizacji wyjazdów i pielgrzymek do miejsc pobytu papieża Jana Pawła II, IPN By 464_23, k.28, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka służbowa Posterunku Milicji Obywatelskiej w Świeciu nad Osą z dnia 9 VI 1979 r.. dotycząca organizacji wyjazdów i pielgrzymek do miejsc pobytu papieża Jana Pawła II, IPN By 464_23, k.28, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Zarządzenie nr 0011/79 Komendanta Miejskiego MO w Bydgoszczy z dn. 12 VI 1979 r. w sprawie zadań MO miasta Bydgoszczy związanych z operacją „Lato-79”, IPN By 452_40 t. 3, k.4-7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Zarządzenie nr 0011/79 Komendanta Miejskiego MO w Bydgoszczy z dn. 12 VI 1979 r. w sprawie zadań MO miasta Bydgoszczy związanych z operacją „Lato-79”, IPN By 452_40 t. 3, k.4-7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja operacyjna Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z 13 IX 1979 r. dot. konferencji w Gnieźnie z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego dot. podsumowania pielgrzymki papieskiej, IPN By 077_335 t. 34, k. 9-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja operacyjna Służby Bezpieczeństwa KW MO w Bydgoszczy z 13 IX 1979 r. dot. konferencji w Gnieźnie z udziałem kard. Stefana Wyszyńskiego dot. podsumowania pielgrzymki papieskiej, IPN By 077_335 t. 34, k. 9-11, cały dokument w załączonym pliku .pdf